1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội và giáo dục của xã Ia Rbol.

   Về địa lý:

            - Phía Đông giáp Phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết và Sông Bờ - Thị Xã Ayun Pa.

         - Phía Tây giáp xã Iahiao – Phú Thiện.

         - Phía Nam giáp xã Chư Băh và tỉnh ĐăkLăk.

         - Phía Bắc giáp xã Iahiao – Phú Thiện và Phường Cheo Reo – TX Ayun Pa.

         Kinh tế - xã hội- Xã IarBol: là một xã thuộc vùng khó khăn của thị xã Ayun Pa có diện tích tự nhiên là 8300 ha. Có 933 hộ và 46240 nhân khẩu, phần đa là đồng bào dân tộc Ja Rai  sinh sống. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và cây ngắn ngày. Có nhiều hộ dân còn đói giáp hạt, kinh tế manh mún tự  phát chưa quy mô.

       Về văn hóa xã hội: Xã Ia Rbol dân số chủ yếu là người dân tộc Jrai nên trình độ văn hóa còn thấp,

           Về giáo dục: Ia Rbol có đủ 3 bậc học. Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Trường tiểu học Chu văn An, Trường mẫu giáo Vành Khuyên.

2. Vài nét về quá trình phát triển trường Mẫu giáo Vành Khuyên, Xã Ia Rbol, Thị Xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

         2.1. Phát triển trường lớp

       Trường Mẫu giáo Vành khuyên được thành lập năm 2000 cơ sở vật chất thiếu thốn phòng học phải học tạm bằng gỗ ván, năm 2010 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo xây dựng được 4 phòng học khu trung tâm đảm bảo quy định của điều lệ trường mầm non.

       Số điểm lẻ khu Iarbol:  03 điểm phòng học có 4 phòng học theo huớng kiên cố đạt chuẩn theo quy định tại điều lệ trường mầm non.

       Thiết bị: Có 6 lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

       Có 3 bộ máy vi tính đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin về lưu dữ hồ sơ trong công tác quản lý dạy và học.

         2.2. Đội ngũ:

          - Tổng số cán bộ quản lý giáo viên nhân viên : 15 người. Trong đó

         + Cán bộ quản lý: 02.                      

         + .Giáo viên: 9/9 giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ đạt 100% . Trên chuẩn: 03. Tỷ lệ giáo viên: 1,4 GV/ lớp.        

         +  Y tế : 01, Kế toán 01, cấp dưỡng: 01, bảo vệ 01

- Đảng ủy, chính quyền địa phương, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Trong những năm gần đây điều kiện kinh tế, xã hội của xã đang trên đà phát triển, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã từng bước được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục của xã.

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên thực hiện đúng nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục từ ba tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.