Địa chỉ: Xã Ia Rbol
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thời
Họ và tên Nguyễn Thị Thời
Ngày tháng năm sinh 24/09/1995
Giới tính Nữ
Chức vụ giáo viên
Trình độ trung cấp
Thuộc về bộ phận giáo viên
Địa chỉ Trường mâu giáo Vành Khuyên
Điện thoại 0983262425
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách